Program “Fundusze Europejskie”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar elektrycznych według nowego projektu wzorniczego”

Cel projektu: wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAYONES poprzez  wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji gitar elektrycznych na podstawie nowego projektu wzorniczego.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017

www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: “Działanie nr 1 – Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2019 w Anaheim.”

Kwota dotacji 40,000.00 PLN Całkowita kwota projektu:  103,265.88 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid

Program “Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar w oparciu o rezonator karbonowy.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program “Wsparcie w ramach dużego bonu”

Tytuł projektu: “Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Kwota całkowita projektu: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 016,26 PLN