Program “Fundusze Europejskie”

GITARY “MAYONES” Spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Dziewulski Tomasz realizuje projekt dofinansowany Funduszy Europejskich
„Nowa technologia produkcji gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia w przedsiębiorstwie Gitary “MAYONES” s.c.”
Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej oraz innowacyjności firmy Gitary „MAYONES” s.c.
Dofinansowanie projektu z UE: 565 400,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Program “Fundusze Europejskie”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar elektrycznych według nowego projektu wzorniczego”

Cel projektu: wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAYONES poprzez  wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji gitar elektrycznych na podstawie nowego projektu wzorniczego.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017

www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/057. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2020 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 543,28 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 505,40 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/067. Zwiększenie poziomu eksportu firmy Gitary Mayones s.c. poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach na terenie USA oraz AZJI. “

Kwota dotacji: 111 110,08 zł Całkowita kwota dofinansowania:  40 000,00 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/068. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2021 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 258,71 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 389,72 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “Działanie nr 1 – Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2019 w Anaheim.”

Kwota dotacji 40,000.00 PLN Całkowita kwota projektu:  103,265.88 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid

Program “Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar w oparciu o rezonator karbonowy.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program “Wsparcie w ramach dużego bonu”

Tytuł projektu: “Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Kwota całkowita projektu: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 016,26 PLN

Start typing and press Enter to search