Program “Fundusze Europejskie”

GITARY „MAYONES” Spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Dziewulski Tomasz  realizuje projekt pt. „Nowa technologia produkcji gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia w przedsiębiorstwie Gitary „MAYONES” s.c.” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem zaplanowanej inwestycji jest wzrost pozycji konkurencyjnej oraz innowacyjności firmy Gitary „MAYONES” s.c. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie nowej i niestosowanej dotąd technologii wytwarzania gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu
i podwyższonej jakości wykończenia.

Do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia przyczyni się zrealizowanie wymiernych celów szczegółowych takich jak:

  • wdrożenie nowej technologii, będącej wynikiem wykonanych przez złożeniem wniosku prac B+R zrealizowanych na zlecenie Wnioskodawcy (nowa technologia produkcji gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia oraz zwiększonej precyzji i wysokiej powtarzalności wykonania progów gitarowych),
  • wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego produktu (gitary elektryczne o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia).
Wartość projektu: 1 028 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 565 400,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Program “Fundusze Europejskie”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar elektrycznych według nowego projektu wzorniczego”

Cel projektu: wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAYONES poprzez  wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji gitar elektrycznych na podstawie nowego projektu wzorniczego.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017

www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/057. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2020 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 543,28 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 505,40 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/067. Zwiększenie poziomu eksportu firmy Gitary Mayones s.c. poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach na terenie USA oraz AZJI. “

Kwota dotacji: 111 110,08 zł Całkowita kwota dofinansowania:  40 000,00 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “WNG-PBE.03.2019/068. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2021 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 258,71 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 389,72 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: “Działanie nr 1 – Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2019 w Anaheim.”

Kwota dotacji 40,000.00 PLN Całkowita kwota projektu:  103,265.88 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid

Program “Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar w oparciu o rezonator karbonowy.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program “Wsparcie w ramach dużego bonu”

Tytuł projektu: “Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Kwota całkowita projektu: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 016,26 PLN

Start typing and press Enter to search